Spisak video materijala

Pogledajte spisak svih video materijala koje postoje na ovoj platformi.

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa
Komunikacija u procesu naplate potraživanja
Komunikacija u procesu naplate potraživanja