Pregled video materijala

01:31

Prezentovanje rešenja

Alat koji pomaže da ne dajemo savete jer iritiraju ljude

Alat koristimo u situaciji kada želimo da u toku prezentacije sugestivno delujemo na kupca, a da ne ispadne da želimo da pametujemo

Prezentovanje rešenja

Alat koji pomaže da ne dajemo savete jer iritiraju ljude

Alat koristimo u situaciji kada želimo da u toku prezentacije sugestivno delujemo na kupca, a da ne ispadne da želimo da pametujemo