Pregled video materijala

02:44

Uspostavljanje mosta poverenja

Alat "Kompliment u službi prodaje"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo lakše da uspostavimo most poverenja prilikom upoznavanja

Uspostavljanje mosta poverenja

Alat "Kompliment u službi prodaje"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo lakše da uspostavimo most poverenja prilikom upoznavanja