Pregled video materijala

01:54

Efikasno pregovaranje

Davanje fiktivnih ustupaka

Tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo, a ne želimo lako da napravimo ustupak koji kupac traži, a mi to možemo lako da ispunimo

Efikasno pregovaranje

Davanje fiktivnih ustupaka

Tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo, a ne želimo lako da napravimo ustupak koji kupac traži, a mi to možemo lako da ispunimo