Pregled video materijala

01:47

Efikasno pregovaranje

Smanjivanje razočaranosti

Tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo a želimo da smanjimo očekivanja kupca

Efikasno pregovaranje

Smanjivanje razočaranosti

Tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo a želimo da smanjimo očekivanja kupca