Reklamacije

Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Na zamenu usluge imate pravo ako je na platformi jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u dostavi usluge (broj kredita i datum važenja kredita).

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Povrat novca se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide jednostavnom procedurom:

  1. Pošaljite Vaš zahtev na office@takeit.rs.

Obavezno navedite sledeće podatke:

Izjava o povraćaju sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju kada nisu u mogućnosti da uslugu za koji prihvataju reklamaciju zamene adekvatnom, D. R. Gilbert centar group doo se obavezuje da izvrši povrat sredstava Kupcu.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, D. R. Gilbert centar group doo je u obavezi da povraćaj izvrše tako što  će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.