Pregled video materijala

03:32

Prezentovanje rešenja

K - P - K - O tehnika (karakteristika, prednost, korist, osećaj)

K - P - K - O tehnika (karakteristika, prednost, korist, osećaj) tehnika koju koristimo kada prezentujemo proizvod kupcu i sa tehničkih detalja pređemo na emotivni doživljaj proizvoda ili usluge.

Prezentovanje rešenja

K - P - K - O tehnika (karakteristika, prednost, korist, osećaj)

K - P - K - O tehnika (karakteristika, prednost, korist, osećaj) tehnika koju koristimo kada prezentujemo proizvod kupcu i sa tehničkih detalja pređemo na emotivni doživljaj proizvoda ili usluge.