Pregled video materijala

01:41

Efikasno pregovaranje

Tehnika "Očekivani problem"

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada predstavljamo ponudu a kupac je blago neodlučan i želi da ga figurativno rečeno - "poguramo"

Efikasno pregovaranje

Tehnika "Očekivani problem"

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada predstavljamo ponudu a kupac je blago neodlučan i želi da ga figurativno rečeno - "poguramo"