Pregled video materijala

02:28

Komunikacija u procesu naplate potraživanja

Specijalizovana agencija

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada kupac duguje i stalno probija rokove, a najdelotvornija je kod profila ličnosti koga smo okarakterisali kao "pozer"

Komunikacija u procesu naplate potraživanja

Specijalizovana agencija

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada kupac duguje i stalno probija rokove, a najdelotvornija je kod profila ličnosti koga smo okarakterisali kao "pozer"