Pregled video materijala

04:32

Prigovori vezani za cenu

Tehnika "SSSSS"

Pred Vama je verovatno i najbolja tehnika komunikacijske prodaje koju poznajem. Dakle, u pitanju je tehnika "pet puta s". Kada je koristimo? U najrazličitijim situacijama, ona je potpuno u skladu sa nekim principima koje zagovaram ja kao prodajni trener, a to je uveravamo, ne ubeđujemo, reči blage, argumenti jaki, budi voda i tako dalje.

Prigovori vezani za cenu

Tehnika "SSSSS"

Pred Vama je verovatno i najbolja tehnika komunikacijske prodaje koju poznajem. Dakle, u pitanju je tehnika "pet puta s". Kada je koristimo? U najrazličitijim situacijama, ona je potpuno u skladu sa nekim principima koje zagovaram ja kao prodajni trener, a to je uveravamo, ne ubeđujemo, reči blage, argumenti jaki, budi voda i tako dalje.