Pregled video materijala

05:54

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa

Alat za procenu tipova kupaca

Alat za procenu tipova kupaca - koristimo u situaciji kada želimo da procenimo bazični profil kupca kako bismo kreirali adekvatan pristup.

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa

Alat za procenu tipova kupaca

Alat za procenu tipova kupaca - koristimo u situaciji kada želimo da procenimo bazični profil kupca kako bismo kreirali adekvatan pristup.