Pregled video materijala

02:08

Dobijanje kupčeve saglasnosti

Alat "Parafraziranje"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo aktivno da slušamo kupca i da povećamo sugestivnost

Dobijanje kupčeve saglasnosti

Alat "Parafraziranje"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo aktivno da slušamo kupca i da povećamo sugestivnost