Pravo na odustajanje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice https://takeit.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje uslugu kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je usluga predata. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od kupovine usluga i pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na office@takeit.rs

U slučaju odustanka od kupovine, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugu uslugu. Novac se kupcu vraća po prijemu usluge.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

U slučaju vraćanja usluge ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, https://takeit.rs  je u obavezi da povraćaj izvrši i banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Troškove vraćanja usluge i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije pogrešu uslugu.