Pregled video materijala

02:29

Efikasno pregovaranje

Kontra predlog

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada kupac na našu ponudu reaguje tako što nudi nerealno malo. Praktično kao da želi da nas provocira

Efikasno pregovaranje

Kontra predlog

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada kupac na našu ponudu reaguje tako što nudi nerealno malo. Praktično kao da želi da nas provocira