Pregled video materijala

01:47

Direktna – emotivna prodaja

Prigovor "Da li je moguće da strani proizvod bude jeftiniji od domaćeg"

Prigovor "Da li je moguće da strani proizvod bude jeftiniji od domaćeg" koristimo u situaciji kada kupac ima predrasudu da je gotovo sve što dolazi iz inostranstva bolje od domaćih proizvoda.

Direktna – emotivna prodaja

Prigovor "Da li je moguće da strani proizvod bude jeftiniji od domaćeg"

Prigovor "Da li je moguće da strani proizvod bude jeftiniji od domaćeg" koristimo u situaciji kada kupac ima predrasudu da je gotovo sve što dolazi iz inostranstva bolje od domaćih proizvoda.