Pregled video materijala

01:25

Efikasno pregovaranje

Ograničeni budžet ili ograničena količina

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da benigno izvršimo uticaj na kupca u pregovaranju kako bi što pre doneo odluku

Efikasno pregovaranje

Ograničeni budžet ili ograničena količina

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da benigno izvršimo uticaj na kupca u pregovaranju kako bi što pre doneo odluku