Pregled video materijala

02:22

Izgovori u prodaji

Prigovor "Jutro je pametnije od večeri- odluka mora da prenoći"

Tehniku koristimo u situaciji kada kupac kaže da njegova odluka o kupovini ne može biti donešena trenutno i da mora da prenoći.

Izgovori u prodaji

Prigovor "Jutro je pametnije od večeri- odluka mora da prenoći"

Tehniku koristimo u situaciji kada kupac kaže da njegova odluka o kupovini ne može biti donešena trenutno i da mora da prenoći.