Pregled video materijala

01:47

Efikasno pregovaranje

ODBRANA OD NEPRISTOJNE PONUDE U FINIŠU PREGOVARANJA

Reč je o tehnici koju koristimo kada kupac u pregovaranju traži dodatni ustupak kada sve izgleda da smo se već dogovorili i tako vrši dodatni pritisak.

Efikasno pregovaranje

ODBRANA OD NEPRISTOJNE PONUDE U FINIŠU PREGOVARANJA

Reč je o tehnici koju koristimo kada kupac u pregovaranju traži dodatni ustupak kada sve izgleda da smo se već dogovorili i tako vrši dodatni pritisak.