Pregled video materijala

02:49

Rešavanje reklamacija u postprodaji

Efikasna tehnika za rešavanje žalbi i reklamacija

Tehnika se koristi u situaciji kada nas poziva uzrujan, negativan kupac, žali se i vrši reklamaciju

Rešavanje reklamacija u postprodaji

Efikasna tehnika za rešavanje žalbi i reklamacija

Tehnika se koristi u situaciji kada nas poziva uzrujan, negativan kupac, žali se i vrši reklamaciju