Pregled video materijala

01:44

Direktna – emotivna prodaja

Prigovor "Majstor (inžinjer, lekar) mi je rekao da ne kupujem taj brend jer je lošeg kvaliteta

Prigovor "Majstor (inžinjer, lekar) mi je rekao da ne kupujem taj brend jer je lošeg kvaliteta

Direktna – emotivna prodaja

Prigovor "Majstor (inžinjer, lekar) mi je rekao da ne kupujem taj brend jer je lošeg kvaliteta

Prigovor "Majstor (inžinjer, lekar) mi je rekao da ne kupujem taj brend jer je lošeg kvaliteta