Pregled video materijala

02:12

Prigovori vezani za cenu

Kako reagovati u slučaju kada imate skuplju ili jeftiniju ponudu

Tehniku koristimo u situaciji kada nas kupac poredi sa cenom konkurencije u situaciji kada smo ili skuplji ili jeftiniji u odnosu na ponudu sa kojom nas poredi

Prigovori vezani za cenu

Kako reagovati u slučaju kada imate skuplju ili jeftiniju ponudu

Tehniku koristimo u situaciji kada nas kupac poredi sa cenom konkurencije u situaciji kada smo ili skuplji ili jeftiniji u odnosu na ponudu sa kojom nas poredi