Pregled video materijala

02:32

Efikasno pregovaranje

Tehnika "Beli papir"

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo i želimo prvo da proverimo stav, poziciju i ciljeve kupca, pa tek onda damo svoj predlog.

Efikasno pregovaranje

Tehnika "Beli papir"

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo i želimo prvo da proverimo stav, poziciju i ciljeve kupca, pa tek onda damo svoj predlog.