Pregled video materijala

01:49

Efikasno pregovaranje

Kupac traži nešto što ne može ("to ne može")

Tehniku koristimo u situaciji kada kupac ima zahtev koji ne možemo da ispunimo, a želimo da efikasno ponudimo alternativu

Efikasno pregovaranje

Kupac traži nešto što ne može ("to ne može")

Tehniku koristimo u situaciji kada kupac ima zahtev koji ne možemo da ispunimo, a želimo da efikasno ponudimo alternativu