Pregled video materijala

01:53

Direktna – emotivna prodaja

Prigovor "Imate li neki proizvod koji nije prve klase i da nije tako skup"

Prigovor "Imate li neki proizvod koji nije prve klase i da nije tako skup" - koristimo u situaciji kada se kupac cenka ili ne želi da plati brend proizvod.

Direktna – emotivna prodaja

Prigovor "Imate li neki proizvod koji nije prve klase i da nije tako skup"

Prigovor "Imate li neki proizvod koji nije prve klase i da nije tako skup" - koristimo u situaciji kada se kupac cenka ili ne želi da plati brend proizvod.