Pregled video materijala

01:49

Dobijanje kupčeve saglasnosti

Tehnika "Je l' da" i sugestivno programiranje

Koristimo ovu tehniku kada želimo da budemo sugestivni u odnosu na kupca

Dobijanje kupčeve saglasnosti

Tehnika "Je l' da" i sugestivno programiranje

Koristimo ovu tehniku kada želimo da budemo sugestivni u odnosu na kupca