Pregled video materijala

02:02

Targetiranje potreba

Tehnika za dobijanje prostora da postavljamo pitanja (mogućnost, rešenje, pitanje)

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada želimo da targetiramo potrebe kupaca putem pitanja, a kupac nam ne ostavlja dovoljno prostora da postavljamo pitanja

Targetiranje potreba

Tehnika za dobijanje prostora da postavljamo pitanja (mogućnost, rešenje, pitanje)

Ovu tehniku koristimo u situaciji kada želimo da targetiramo potrebe kupaca putem pitanja, a kupac nam ne ostavlja dovoljno prostora da postavljamo pitanja