Pregled video materijala

01:21

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa

Tehnika povišen target

Reč je o tehnici koju koristimo u pregovaranju a koja nam pruža mogućnost da nas neko lako odbije. Ovo je zanimljiva psihološka situaciaj jer kod mnogih ljudi se javlja osećaj krivice pogotovo ako sa njima već imamo odnos.

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa

Tehnika povišen target

Reč je o tehnici koju koristimo u pregovaranju a koja nam pruža mogućnost da nas neko lako odbije. Ovo je zanimljiva psihološka situaciaj jer kod mnogih ljudi se javlja osećaj krivice pogotovo ako sa njima već imamo odnos.