Pregled video materijala

02:31

Efikasno pregovaranje

Tehnika " Buđenje ega i sujete"

Tehniku koristimo kod sujetnih kupaca koji imaju prigovor koji želimo da iskoristimo kao prednost

Efikasno pregovaranje

Tehnika " Buđenje ega i sujete"

Tehniku koristimo kod sujetnih kupaca koji imaju prigovor koji želimo da iskoristimo kao prednost