Pregled video materijala

01:38

Prigovori vezani za cenu

Tehnika "Drugačije vrednujemo stvari"

Tehnika "Drugačije vrednujemo stvari" - koristimo je u situaciji kada kupac kaže da smo skupi a mi ne želimo da ulazimo u konflikt i kažemo da nije u pravu, već to radimo sofisticirano.

Prigovori vezani za cenu

Tehnika "Drugačije vrednujemo stvari"

Tehnika "Drugačije vrednujemo stvari" - koristimo je u situaciji kada kupac kaže da smo skupi a mi ne želimo da ulazimo u konflikt i kažemo da nije u pravu, već to radimo sofisticirano.