Pregled video materijala

02:18

Uspostavljanje mosta poverenja

Tehnika "Verujem"

Tehnika "Verujem" - tehnika koju upotrebljavamo kada želimo da uspostavimo most poverenja sa kupcem, i nešto mu saopštimo a da ga pri tom ne iritiramo i ne budemo isključivi. Ovo takođe može biti sugestivns tehnika.

Uspostavljanje mosta poverenja

Tehnika "Verujem"

Tehnika "Verujem" - tehnika koju upotrebljavamo kada želimo da uspostavimo most poverenja sa kupcem, i nešto mu saopštimo a da ga pri tom ne iritiramo i ne budemo isključivi. Ovo takođe može biti sugestivns tehnika.