Pregled video materijala

01:56

Zaključivanje prodaje

Tehnika "Alternativni pristup u zaključivanju"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo lagano da zaključimo prodaju, ada kupac ima osećaj kontrole tako što bira

Zaključivanje prodaje

Tehnika "Alternativni pristup u zaključivanju"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo lagano da zaključimo prodaju, ada kupac ima osećaj kontrole tako što bira