Pregled video materijala

03:06

Efikasno pregovaranje

Zona poklopljenih interesa

Tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo i kada postoji nešto što kupac traži, a mi to ne možemo da ispunimo, tako što prvo pregovaramo o stvarima za koje znamo da možemo da postignemo obostranu saglasnost.

Efikasno pregovaranje

Zona poklopljenih interesa

Tehniku koristimo u situaciji kada pregovaramo i kada postoji nešto što kupac traži, a mi to ne možemo da ispunimo, tako što prvo pregovaramo o stvarima za koje znamo da možemo da postignemo obostranu saglasnost.