Pregled video materijala

05:09

Efikasno pregovaranje

Tehnika "Poređenje činjenica" - Nikola Tesla tehnika

"Nikola Tesla" tehnika - poređenje činjenica - koristimo je u situaciji kada pregovaramo i prodajemo a kupac je neodlučan i nikako ne može da "prevali" i donese odluku.

Efikasno pregovaranje

Tehnika "Poređenje činjenica" - Nikola Tesla tehnika

"Nikola Tesla" tehnika - poređenje činjenica - koristimo je u situaciji kada pregovaramo i prodajemo a kupac je neodlučan i nikako ne može da "prevali" i donese odluku.