Pregled video materijala

03:24

Prigovori vezani za cenu

Tehnika "Bol ili zadovoljstvo"

Tehnika "Bol ili zadovoljstvo" - koristimo je u situaciji kada kupcu želimo da "odbranimo" našu cenu ili da jednostavno menjamo neki njegov stav koji nama ne ide u prilog

Prigovori vezani za cenu

Tehnika "Bol ili zadovoljstvo"

Tehnika "Bol ili zadovoljstvo" - koristimo je u situaciji kada kupcu želimo da "odbranimo" našu cenu ili da jednostavno menjamo neki njegov stav koji nama ne ide u prilog