Pregled video materijala

02:45

Odbijanje pri prvom kontaktu

Tehnika "Dobar izbor"

Tehnika koju koristimo u situaciji kada u prvom kontaktu nas kupac odbija, a mi smo saznali da sarađuje sa konkurencijom od koje imamo bolje uslove (bolji kvalitet i cenu), samo ne želimo da mu direktno povredimo ego

Odbijanje pri prvom kontaktu

Tehnika "Dobar izbor"

Tehnika koju koristimo u situaciji kada u prvom kontaktu nas kupac odbija, a mi smo saznali da sarađuje sa konkurencijom od koje imamo bolje uslove (bolji kvalitet i cenu), samo ne želimo da mu direktno povredimo ego