Pregled video materijala

01:38

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa

Pistup Mukici

Reč je o alatu koju koristimo kad lociramo da smo u komunikaciji sa uplašenim i usporenim kupcem

Procena standardnih profila kupaca i kreiranja optimalnog pristupa

Pistup Mukici

Reč je o alatu koju koristimo kad lociramo da smo u komunikaciji sa uplašenim i usporenim kupcem