Pregled video materijala

01:08

Dobijanje kupčeve saglasnosti

Tehnika "Verujem i da li biste voleli"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da dobijemo prvo kupčevo "da" na benigan način kako bismo kasnije dobili ključno "da"

Dobijanje kupčeve saglasnosti

Tehnika "Verujem i da li biste voleli"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da dobijemo prvo kupčevo "da" na benigan način kako bismo kasnije dobili ključno "da"