Pregled video materijala

03:46

Rešavanje reklamacija u postprodaji

Treći kontakt - efikasna tehnika u postprodajnom procesu

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da prodamo proizvod u postprodajnom procesu, a da ne budemo navalentni i da negujemo odnose

Rešavanje reklamacija u postprodaji

Treći kontakt - efikasna tehnika u postprodajnom procesu

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da prodamo proizvod u postprodajnom procesu, a da ne budemo navalentni i da negujemo odnose