Pregled video materijala

01:28

Efikasno pregovaranje

Tehnika „U poverenju“

Tehniku koristimo u pregovaranju kada želimo da ojačamo poverenje i sugestivnost na kupca

Efikasno pregovaranje

Tehnika „U poverenju“

Tehniku koristimo u pregovaranju kada želimo da ojačamo poverenje i sugestivnost na kupca