Pregled video materijala

02:22

Efikasno pregovaranje

Kako se odbraniti od „nepristojne ponude“

Tehnika se koristi u situaciji kada kupac daje nepristojnu ponudu u cilju da nas isprovocira ili prekine kontrolu tokom pregovora

Efikasno pregovaranje

Kako se odbraniti od „nepristojne ponude“

Tehnika se koristi u situaciji kada kupac daje nepristojnu ponudu u cilju da nas isprovocira ili prekine kontrolu tokom pregovora