Pregled video materijala

01:53

Targetiranje potreba

Alat za istraživanje potreba bez pitanja „zašto“ koje je rizično

Alat koristimo u situaciji kada imamo potrebe da postavimo istraživačko pitanje radi dodatne informacije, a da izbegnemo formulaciju "zašto" jer vodi u konflikt.

Targetiranje potreba

Alat za istraživanje potreba bez pitanja „zašto“ koje je rizično

Alat koristimo u situaciji kada imamo potrebe da postavimo istraživačko pitanje radi dodatne informacije, a da izbegnemo formulaciju "zašto" jer vodi u konflikt.