Pregled video materijala

01:13

Efikasno pregovaranje

Tehnika „Trošak ili investicija“

Tehniku korsitimo kada kupac kaže da smo skuplji od konkurencije i da je to njemu trošak

Efikasno pregovaranje

Tehnika „Trošak ili investicija“

Tehniku korsitimo kada kupac kaže da smo skuplji od konkurencije i da je to njemu trošak