Pregled video materijala

02:02

Prigovori vezani za cenu

Tehnika „Trošak ili ušteda“

Opet smo kod legendarnog problema a to je problem cene. Kada kupci govore da je nešto skupo, oni govore da oni više troše, oni predstavljaju to kao trošak. Kao što je poznato, u ekonomiji imamo prihodnu, imamo rashodnu stranu. Dakle, kada mi nešto prodajemo, to je za nas prihod, a za kupce je rashod. Potrebno je da je u psihološkom smislu nešto što je trošak, predstavimo kao prihod i kao investiciju.

Prigovori vezani za cenu

Tehnika „Trošak ili ušteda“

Opet smo kod legendarnog problema a to je problem cene. Kada kupci govore da je nešto skupo, oni govore da oni više troše, oni predstavljaju to kao trošak. Kao što je poznato, u ekonomiji imamo prihodnu, imamo rashodnu stranu. Dakle, kada mi nešto prodajemo, to je za nas prihod, a za kupce je rashod. Potrebno je da je u psihološkom smislu nešto što je trošak, predstavimo kao prihod i kao investiciju.