Pregled video materijala

03:21

Efikasno pregovaranje

Alat "Kako nastaviti pregovore u trenutku krize"

Alat "Kako nastaviti pregovore u trenutku krize" - koristimo u da pregovaramo sa kupcem i došli smo do tačke ozbiljnijeg neslaganja koja preti da kupac odustane od pregovora

Efikasno pregovaranje

Alat "Kako nastaviti pregovore u trenutku krize"

Alat "Kako nastaviti pregovore u trenutku krize" - koristimo u da pregovaramo sa kupcem i došli smo do tačke ozbiljnijeg neslaganja koja preti da kupac odustane od pregovora