Pregled video materijala

01:51

Rešavanje reklamacija u postprodaji

Tehnika "Imamo situaciju"

Tehniku koristimo u postprodajnom procesu kada ne želimo da kažemo kupcu da greši ili da nije u pravu, ali na sofisticiran način

Rešavanje reklamacija u postprodaji

Tehnika "Imamo situaciju"

Tehniku koristimo u postprodajnom procesu kada ne želimo da kažemo kupcu da greši ili da nije u pravu, ali na sofisticiran način