Pregled video materijala

01:26

CROSS i UP SELLING

Akcija = Mogućnost

Tehniku koristimo kada želimo da pospešimo prodaju, a da ne korsitimo preterano korišćenu reč "akcija"

CROSS i UP SELLING

Akcija = Mogućnost

Tehniku koristimo kada želimo da pospešimo prodaju, a da ne korsitimo preterano korišćenu reč "akcija"