Pregled video materijala

03:32

CROSS i UP SELLING

Tehnika "Trostruki izbor – up selling"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da pospešimo prodaju putem povećanja budžeta, a da pritom kupac ima utisak da je njegov izbor

CROSS i UP SELLING

Tehnika "Trostruki izbor – up selling"

Tehniku koristimo u situaciji kada želimo da pospešimo prodaju putem povećanja budžeta, a da pritom kupac ima utisak da je njegov izbor